• Tin tức

Hoa Tuyết Tân Niên

Năm mới đến rồi, tại bản đồ Thiên Sơn Tuyết Lĩnh xuất hiện rất nhiều đống tuyết. Nhân sĩ thu thập Hoa Tuyết sẽ đổi được rất nhiều vật phẩm quý giá. Cấp hoa tuyết càng cao, phần thưởng càng nhiều đó nha. Nhanh tay tham gia nào!

Thời gian

  • Bắt đầu: 08h00 ngày 09/01/2015
  • Kết thúc: 23h59 ngày 15/01/2015

Điều kiện tham gia    

  • Nhân vật đạt cấp 50 trở lên
  • Máy chủ mở trước ngày 15/12/2014

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Hình ảnh Mô tả
Găng Tay Ấm Áp
Dùng để thu thập Hoa Tuyết, mua tại Trân Bảo Các
Hoa Tuyết Trắng

Nhận được khi click vào đống tuyết

Hoa Tuyết cấp 1

Nhận được khi ghép Hoa Tuyết Trắng + Hoa Tuyết Trắng

Sử dụng nhận được nhiều phần thưởng quý giá

Hoa Tuyết cấp 2

Nhận được khi ghép Hoa Tuyết cấp 1 + Hoa Tuyết Trắng

Sử dụng nhận được nhiều phần thưởng quý giá

Hoa Tuyết cấp 3

Nhận được khi ghép Hoa Tuyết cấp 2 + Hoa Tuyết Trắng

Sử dụng nhận được nhiều phần thưởng quý giá

Hoa Tuyết cấp 4

Nhận được khi ghép Hoa Tuyết cấp 3 + Hoa Tuyết Trắng (có xác suất ngẫu nhiên thất bại, nếu thất bại sẽ mất 1 Hoa Tuyết Trắng)

Sử dụng nhận được nhiều phần thưởng quý giá

Hoa Tuyết cấp 5

Nhận được khi ghép Hoa Tuyết cấp 4 + Hoa Tuyết Trắng (có xác suất ngẫu nhiên thất bại, nếu thất bại sẽ mất 1 Hoa Tuyết Trắng)

Sử dụng nhận được nhiều phần thưởng quý giá

Nội dung

♦ Trong thời gian sự kiện, tại Thiên Sơn Tuyết Lĩnh sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 20 đống tuyết. Mỗi đống tuyết tồn tại 10 phút và cách 30 phút sẽ xuất hiện 1 lần. Mỗi lần thu thập sẽ tốn 1 Găng Tay Ấm Áp (mua tại Trân Bảo Các)

♦ Nhấp vào Hoa Tuyết để nâng cấp Hoa Tuyết

Cách ghép Tạo thành
2 Hoa Tuyết Trắng Hoa Tuyết cấp 1
Hoa Tuyết cấp 1 + Hoa Tuyết Trắng Hoa Tuyết cấp 2
Hoa Tuyết cấp 2 + Hoa Tuyết Trắng Hoa Tuyết cấp 3
Hoa Tuyết cấp 3 + Hoa Tuyết Trắng Hoa Tuyết cấp 4
Hoa Tuyết cấp 4 + Hoa Tuyết Trắng Hoa Tuyết cấp 5

 

Lưu ý
  • Trong quá trình hợp thành Hoa Tuyết cấp 4 và 5 ngẫu nhiên có xác xuất thất bại, nếu thất bại sẽ mất đi Hoa Tuyết Trắng
  • Tối đa 1 ngày mỗi nhân vật thu thập được 40 Hoa Tuyết Trắng
  • Tối đa 1 ngày mỗi nhân vật có thể sử dụng 15 Hoa Tuyết cấp 1, 10 Hoa Tuyết cấp 2, 6 Hoa Tuyết cấp 3, 3 Hoa Tuyết cấp 4, 1 Hoa Tuyết cấp 5

Phần thưởng

Sử dụng Hoa Tuyết, nhân sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được một trong nhiều phần thưởng có giá trị, cấp Hoa Tuyết càng cao phần thưởng càng lớn:

 

 

Tên đăng nhập :

Mật khẩu :

Ghi nhớ mật khẩu