• Tin tức

Bổ sung thông tin nhận Đĩnh BHVS

Thưa quý đồng đạo Ngạo Kiếm Vô Song!

Giải đấu Bang Hội Vô Song đã kết thúc vào ngày 10/05/2015, để có thông tin trao phần thưởng Đĩnh, Phương Phàm đề nghị quý bang chủ có tên trong Top 4 giải đấu Hoàng Kim và Bạch Kim vui lòng bổ sung thông tin:

 

Chi tiết: Xem tại đây

 

Lưu ý
  • Phần thưởng Đĩnh: sẽ được trao trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc giải đấu
  • Hạn cuối bổ sung thông tin: ngày 19/05/2015. Nếu sau ngày 19/05/2015, nếu nhân sĩ có tên trong danh sách chưa cập nhật đầy đủ thông tin, Ban tổ chức sẽ xem như nhân sĩ từ chối giải thưởng, Ban tổ chức sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào sau đó.

 

Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm

Tên đăng nhập :

Mật khẩu :

Ghi nhớ mật khẩu