• Tin tức

Thưởng tiêu phí 12/6, 13/6, 14/6

Chư vị đại hiệp thân mến!

Khi tiến hành tiêu phí đạt số lượng vàng nhất định tại Trân Bảo Các, đại hiệp sẽ được tặng thêm nhiều món quà rất quý giá. Trong đó, có 2 vật phẩm đang được thiên hạ săn lùng: Mảnh Giày Sử Thi (Không khóa)Tử Tinh Thú Giác·Huyết 10.

Thời gian

Ngày diễn ra: 12/6, 13/6 và 14/6/2015 (Các phần quà được trao theo mốc nạp thẻ trong từng ngày riêng biệt)

Nội dung sự kiện

♦ Khi quý nhân sĩ tiêu phí vàng tại Trân Bảo Các đạt mốc 2888 vàng, 6888 vàng, 9888 vàng, 16888 vàng thì sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng có giá trị

Số lượng các phần thưởng nhiều hay ít tương ứng theo thời gian mở từng máy chủ. Thời gian mở càng lâu phần thưởng càng nhiều đó nha!

Máy chủ mở ngày 22/05/2015

 Khi sử dụng tiêu phí theo mức quy định sẽ có nhiều quà thưởng. Mua càng nhiều, nhận càng lớn!

Mức tiêu phí  Vật phẩm thưởng
2.888 vàng 2 Tử Thủy Tinh
10 vạn bạc khóa
2 Đá Tinh Luyện
1 Hoán Thú Phù
6.888 vàng 3 Tử Thủy Tinh
10 vạn bạc khóa
3 Đá Tinh Luyện
1 Hoán Thú Phù
9.888 vàng 1 Hồng Thủy Tinh
20 vạn bạc khóa
5 Đá Tinh Luyện
2 Hoán Thú Phù
1 Thiệp Phúc Duyên

 

Máy chủ mở ngày 08/05/2015
 
 
Mức tiêu phí  Vật phẩm thưởng
2.888 vàng 2 Tử Thủy Tinh
5 Huyền Thiết Thạch
2 Đá Tinh Luyện
1 Hoán Thú Phù
6.888 vàng 3 Tử Thủy Tinh
10 Huyền Thiết Thạch
3 Đá Tinh Luyện
1 Hoán Thú Phù
9.888 vàng 1 Hồng Thủy Tinh
20 Huyền Thiết Thạch
5 Đá Tinh Luyện
2 Hoán Thú Phù
1 Thiệp Phúc Duyên
 
Máy chủ mở ngày 15/04/2015 đến 23/04/2015
 
Mức tiêu phí  Vật phẩm thưởng
2.888 vàng Hồng Thủy Tinh
5 Huyền Thiết Thạch
Lưu Ly Kính
2 Hoán Thú Phù
6.888 vàng 2 Hồng Thủy Tinh
10 Huyền Thiết Thạch
2 Lưu Ly Kính
3 Hoán Thú Phù
9.888 vàng Cam Thủy Tinh
20 Huyền Thiết Thạch
3 Lưu Ly Kính
4 Hoán Thú Phù
Hồng Phúc Lệnh

 

Máy chủ mở từ ngày 26/02/2015 đến ngày 27/03/2015
 
Mức tiêu phí  Vật phẩm thưởng
2.888 vàng 1 Hồng Thủy Tinh
2 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%
5 Long Văn Điểu Kim
1 Vinh Dự Võ Lâm
6.888 vàng 2 Hồng Thủy Tinh
2 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
10 Long Văn Điểu Kim
2 Vinh Dự Võ Lâm
9.888 vàng 1 Cam Thủy Tinh
4 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
20 Long Văn Điểu Kim
5 Vinh Dự Võ Lâm
2 Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

 

Máy chủ mở từ ngày 15/12/2014 đến ngày 30/01/2015
 
Mức tiêu phí  Vật phẩm thưởng
2.888 vàng 1 Hồng Thủy Tinh
2 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%
5 Long Văn Điểu Kim
1 Vinh Dự Võ Lâm
6.888 vàng 2 Hồng Thủy Tinh
2 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
10 Long Văn Điểu Kim
2 Vinh Dự Võ Lâm
Chân Khí Đan (500)
9.888 vàng 1 Cam Thủy Tinh
4 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
20 Long Văn Điểu Kim
5 Vinh Dự Võ Lâm
Chân Khí Đan (1000)
16.888 Vàng Cam Thủy Tinh
4 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
20 Long Văn Điểu Kim
Chân Khí Đan (2000)
Mảnh Giày Sử Thi (không khóa)

 

Máy chủ mở từ ngày 30/07/2014 đến ngày 30/11/2014

Cảnh giới càng cao, thử thách càng lớn, chắc hẳn quý hảo hán rất cần những vật phẩm quý để làm hành trang khi ra chiến trường. Vậy, nhớ sử dụng tiêu phí để được nhận phẩm thưởng nha:

Mức tiêu phí Vật phẩm thưởng
2.888 vàng
   
1 Hồng Thủy Tinh
2 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%
5 Long Văn Điểu Kim
1 Vinh Dự Võ Lâm
6.888 vàng 2 Hồng Thủy Tinh
2 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
10 Long Văn Điểu Kim
2 Vinh Dự Võ Lâm
Kỳ Lân Thú Giác·Huyết 9
9.888 vàng 1 Cam Thủy Tinh
4 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
20 Long Văn Điểu Kim
5 Vinh Dự Võ Lâm
2 Kỳ Lân Thú Giác·Huyết 9
16.888 vàng Cam Thủy Tinh
4 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
20 Long Văn Điểu Kim
Chân Khí Đan (2000)
Mảnh Giày Sử Thi (Không khóa)

 

Máy chủ mở từ ngày 12/08/2013 đến ngày 15/07/2014
 
Mức tiêu phí Vật phẩm thưởng
2.888 vàng
   
1 Hồng Thủy Tinh
2 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 20%
5 Long Văn Điểu Kim
1 Vinh Dự Võ Lâm
6.888 vàng 2 Hồng Thủy Tinh
2 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
10 Long Văn Điểu Kim
2 Vinh Dự Võ Lâm
Tử Tinh Thú Giác·Huyết 10
9.888 vàng 1 Cam Thủy Tinh
4 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
20 Long Văn Điểu Kim
5 Vinh Dự Võ Lâm
2 Tử Tinh Thú Giác·Huyết 10
16.888 vàng Cam Thủy Tinh
4 Thẻ Mua Hoạt Lực giảm 60%
20 Long Văn Điểu Kim
Chân Khí Đan (2000)
Mảnh Giày Sử Thi (Không khóa)

Nhanh tậu cho mình những vật phẩm phù hợp để nhận được quà thưởng quý hiếm nhé! Đừng để cơ hội trôi qua một cách lãng phí đó nha!

Lưu ý
  • Mỗi ngày mỗi nhân vật chỉ được quà 1 lần/1 mốc
  • Phần tiêu phí sẽ được tính cộng dồn, nhân sĩ tiêu phí đủ 9888 vàng sẽ nhận cả 3 phần quà, nếu tiêu phí vượt 9888 vàng sẽ không được nhận thêm quà
  • Khi tiêu phí đạt mốc thì quà thưởng sẽ được tự động gửi vào túi của quý anh hùng. Yêu cầu luôn luôn sẵn sàng ít nhất có 10 ô trống trong túi đồ
  • Hãy sử dụng gói quà trong ngày tiêu phí, hết ngày nếu chưa sử dụng gói quà sẽ tự động biến mất

 

Tên đăng nhập :

Mật khẩu :

Ghi nhớ mật khẩu