• Tin tức

Nạp vàng nhận ngay quà tặng

Quý đại hiệp thân mến!

 

Để tạo điều kiện cho quý nhân sĩ nhanh chóng sở hữu các vật phẩm quý giá, tại hạ sẽ gửi tặng các nhân sĩ đã nạp đủ 600 vàng phần quà như sau:


Thời gian

 

Ngày diễn ra: 26/9, 28/9 và 30/9/2015 (Phần quà sẽ được trao theo từng ngày riêng biệt)


Điều kiện tham gia


Máy chủ mở trước ngày 19/9/2015

 

Nội dung

 

• Trong thời gian trên, nhân sĩ nạp thẻ đạt đến 600 vàng hãy đến NPC Lễ Quan để nhận được quà như sau:


Thời gian mở máy chủ
Phần quà
Máy chủ đã mở 191 ngày
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
Máy chủ đã mở 161 ngày Tàn Huân Chương (Chưa giám định)
Máy chủ đã mở 71 ngày 2 Đá Rèn
Máy chủ đã mở giới hạn cấp 99 2000 Vàng Khóa
Máy chủ đã mở giới hạn cấp 89 1500 Vàng Khóa
Máy chủ đã mở giới hạn cấp 79 1000 Vàng Khóa
Lưu ý

  • Mỗi nhân vật chỉ được quà 1 lần/ 1 ngày

  • Yêu cầu luôn luôn sẵn sàng ít nhất có 1 ô trống trong túi đồ đó!

  • Sử dụng quà ngay trong ngày được nhận, qua ngày nếu chưa sử dụng quà sẽ tự động biến mất

 

Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm

Tên đăng nhập :

Mật khẩu :

Ghi nhớ mật khẩu