• Tin tức

Quà tặng nạp thẻ ngày 27/9 và 29/9

Quý đại hiệp thân mến!

Khi nạp thẻ đạt đến số lượng vàng nhất định, nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận về những món quà giá trị giúp đồng đạo chinh chiến thuận lợi hơn.

 

Thời gian

 

Ngày diễn ra: 27/9 và 29/9 (Phần quà sẽ được trao theo từng ngày riêng biệt)


Điều kiện tham gia


Máy chủ mở trước ngày 19/9/2015

 

Nội dung

 

Máy chủ đã mở 191 ngày

• Trong thời gian trên, nhân sĩ nạp thẻ đạt đến 8888 vàng hãy đến NPC Lễ Quan để nhận được 1 Quà Nạp Thẻ, bên trong chứa đựng nhiều vật phẩm quý giá như sau:


Vật phẩm
Số lượng
Thuộc tính
Cam Thủy Tinh 
1 Khóa
Vô Tự Thiên Thư Tàn Quyển 1 Không khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực Giảm 60%
8
Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực Giảm 20% 8 Khóa
Huân Chương Tinh Xảo(Chưa giám định) 1 Khóa
Danh Vọng Lệnh Tử Tô (5 điểm) 1 Không khóa
Ma Phùng Tuyến-5 1 Khóa

 

Máy chủ đã mở 161 ngày


• Trong thời gian trên, nhân sĩ nạp thẻ đạt đến 8888 vàng hãy đến NPC Lễ Quan để nhận được 1 Quà Nạp Thẻ, bên trong chứa đựng nhiều vật phẩm quý giá như sau:


Vật phẩm
Số lượng
Thuộc tính
Cam Thủy Tinh 
1 Khóa
Vô Tự Thiên Thư Tàn Quyển 1 Không khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực Giảm 60%
8
Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực Giảm 20% 8 Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) 1 Khóa
Đá Rèn 6 Khóa
Danh Vọng Lệnh Hiệp Khách (5 điểm) 1 Không khóa
Danh Vọng Lệnh Mị Lực (5 điểm) 1 Không khóa
Ma Phùng Tuyến-4 1 Khóa

 

Máy chủ đã mở 71 ngày


• Trong thời gian trên, nhân sĩ nạp thẻ đạt đến 8888 vàng hãy đến NPC Lễ Quan để nhận được 1 Quà Nạp Thẻ, bên trong chứa đựng nhiều vật phẩm quý giá như sau:


Vật phẩm
Số lượng
Thuộc tính
Cam Thủy Tinh 
1 Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực Giảm 60%
8
Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực Giảm 20% 8 Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) 1 Khóa
Đá Rèn 6 Khóa
Danh Vọng Lệnh World Cup (5 điểm) 1 Không khóa
Tuyết Ưng Vũ 4 Khóa

 

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 99


• Trong thời gian trên, nhân sĩ nạp thẻ đạt đến 8888 vàng hãy đến NPC Lễ Quan để nhận được 1 Quà Nạp Thẻ, bên trong chứa đựng nhiều vật phẩm quý giá như sau:


Vật phẩm
Số lượng
Thuộc tính
Hồng Thủy Tinh 
1 Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực Giảm 60%
3
Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực Giảm 20% 3 Khóa
Hồng Phúc Lệnh
2 Khóa
Huyền Thiết Thạch 10 Khóa
Danh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm) 1 Không khóa
Tuyết Ưng Vũ 3 Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) 1 Khóa

 

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 89

 

• Trong thời gian trên, nhân sĩ nạp thẻ đạt đến 8888 vàng hãy đến NPC Lễ Quan để nhận được 1 Quà Nạp Thẻ, bên trong chứa đựng nhiều vật phẩm quý giá như sau:


Vật phẩm
Số lượng
Thuộc tính
Tử Thủy Tinh 
3 Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực Giảm 60%
2
Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực Giảm 20% 2 Khóa
Bạc Thỏi 1 Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) 1 Khóa
Tuyết Ưng Vũ 2 Khóa
Danh Vọng Lệnh Cầu Phúc (5 điểm) 1 Không khóa

 

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 79


• Trong thời gian trên, nhân sĩ nạp thẻ đạt đến 8888 vàng hãy đến NPC Lễ Quan để nhận được 1 Quà Nạp Thẻ, bên trong chứa đựng nhiều vật phẩm quý giá như sau:


Vật phẩm
Số lượng
Thuộc tính
Tử Thủy Tinh 
2 Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực Giảm 60%
2
Khóa
Thẻ Mua Hoạt Lực Giảm 20% 2 Khóa
Bạc Thỏi 1 Khóa
2000 Cống Hiến 1 Khóa
Tuyết Ưng Vũ 1 Khóa
Lưu ý

  • Mỗi nhân vật chỉ được quà 1 lần/ 1 ngày

  • Yêu cầu luôn luôn sẵn sàng ít nhất có 10 ô trống trong túi đồ đó!

  • Sử dụng gói quà ngay trong ngày được nhận, qua ngày nếu chưa sử dụng gói quà sẽ tự động biến mất

 

Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm

Tên đăng nhập :

Mật khẩu :

Ghi nhớ mật khẩu