• Tin tức

Lễ Bái Tượng Đài

Vinh danh những hảo hán có tích điểm nạp thẻ toàn cụm đạt 15.000.000 điểm trong sự kiện Tri Ân Vip, NKVS sẽ dựng Tượng Đài hảo hán tại thành chính Dương Châu. Mỗi hảo hán có thể thông qua việc dâng hoa để tiến hành Lễ Bái Tượng Đài sẽ mang về rất nhiều phần quà giá trị! Tham gia ngay nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu lúc 08h00 ngày 01/10 đến 23h59 ngày 10/10

Điều kiện

  • Máy chủ đã mở từ ngày 12/08/2016 trở về trước
  • Nhân vật đạt cấp 20 trở lên

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Hình ảnh Mô tả
Hoa Tươi

•Cách nhận: Mua tại Trân Bảo Các, giá: 99 Vàng

•Công dụng: Nguyên liệu để dâng hoa Tượng Đài

Quà Dâng Hoa Tượng Đài I

•Cách nhận: Dâng hoa cùng 1 tượng đài đạt 10 lần có thể nhận được

•Công dụng: Nhấp phải sẽ nhận được quà

Quà Dâng Hoa Tượng Đài II

•Cách nhận: Dâng hoa cùng 1 tượng đài đạt 40 lần có thể nhận được

•Công dụng: Nhấp phải sẽ nhận được quà

Quà Dâng Hoa Tượng Đài III

•Cách nhận: Dâng hoa cùng 1 tượng đài đạt 120 lần có thể nhận được

•Công dụng: Nhấp phải sẽ nhận được quà

Quà Dâng Hoa Tượng Đài IV

•Cách nhận: Dâng hoa cùng 1 tượng đài đạt 500 lần có thể nhận được

•Công dụng: Nhấp phải sẽ nhận được quà

Quà Tượng Đài •Cách nhận: Ở server của người có Tượng Đài, số lần dâng hoa Tượng Đài tích lũy cứ đạt 1000 lần, người có Tượng Đài có thể nhận được

•Công dụng: Nhấp phải sẽ nhận được quà

Nội dung

Lưu ý
  • Mỗi người chơi đăng nhập lần đầu mỗi ngày có thể nhận 1 đóa Hoa Tươi miễn phí, có thể bán ở tiệm được 1 Bạc

Phần thưởng

Dâng hoa Lễ Bái Tượng Đài có thể nhận được phần thưởng kinh nghiệm và Vàng Khóa. Trong thời gian sự kiện tích lũy dâng hoa đạt 10 đóa40 đóa120 đóa500 đóa có thể nhận được phần thưởng phong phú, dâng hoa càng nhiều, thưởng càng tốt

  • Hảo hán dâng mỗi đóa Hoa Tươi sẽ nhận được thưởng
Vật phẩm Hình ảnh Số lượng
Vàng khóa 200 1
Xem thêm phần thưởng

 

Đại Sứ Sự kiện Phương Phàm

Tên đăng nhập :

Mật khẩu :

Ghi nhớ mật khẩu