• Tin tức

Chúc Mừng Năm Mới

"Xuân an khang đức tài như ý

Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên"

Năm mới, Ngạo Kiếm Vô Song kính chúc quý Nhân sĩ đong đầy Hạnh Phúc, gói trọn Lộc Tài, giữ mãi An Khang, thắt chặt Phú Quý, kính chúc Như Ý, hứng tròn An Khang, năm mới Bình An, cả nhà đều Sung Túc. Ngoài ra, thân mời quý Nhân sĩ tham gia sự kiện Chúc Mừng Năm Mới để nhận được nhiều tài lộc đầu năm!

 

Thời gian

  • Sự kiễn diễn ra từ 0h00 ngày 01/01/2017 đến 23h59 ngày 16/01/2017

Điều kiện

  • Nhân vật đạt cấp 60 trở lên
  • Áp dụng tại tất cả các máy chủ

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Hình ảnh Mô tả
Hồng Bao Năm Mới •Cách nhận: Nhận tại NPC Thần Tài
•Công dụng: Nhấp phải nhận thưởng
Quà Sôi Nổi 1 •Cách nhận: Độ sôi nổi đạt 20
•Công dụng: Nhấp phải nhận thưởng
Quà Sôi Nổi 2 •Cách nhận: Độ sôi nổi đạt 40
•Công dụng: Nhấp phải nhận thưởng
Quà Sôi Nổi 3 •Cách nhận: Độ sôi nổi đạt 60
•Công dụng: Nhấp phải nhận thưởng
Quà Sôi Nổi 4 •Cách nhận: Độ sôi nổi đạt 80
•Công dụng: Nhấp phải nhận thưởng
Quà Sôi Nổi 5 •Cách nhận: Độ sôi nổi đạt 100
•Công dụng: Nhấp phải nhận thưởng
Hồng Bao Chúc Mừng Năm Mới •Cách nhận: Hồng Bao Năm Mới + 5 Quà Sôi Nổi
•Công dụng: Nhấp phải nhận thưởng

Nội dung

Lưu ý
  • Hồng Bao Năm Mới nhận được là khóa, không thể giao dịch, không thể bán tiệm

    Nhân sĩ nhận Hồng Bao Năm Mới trước khi nhận các mốc Quà Sôi Nổi thì mới nhận được Hồng Bao Chúc Mừng Năm Mới

Phần thưởng

  • Tham gia sự kiện quý Nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận được các phần quà giá trị. Phần thưởng sự kiện cụ thể sẽ khác nhau theo thời gian mở server

Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm

Tên đăng nhập :

Mật khẩu :

Ghi nhớ mật khẩu