• Tin tức

Ngạo Kiếm Vô Song nạp nhiều nhận nhiều(01/10 - 15/10)

Tích lũy càng nhiều càng được nhận thêm nhiều vật phẩm quý giá. Ưu đãi liên tục trong Sự kiện Tích Lũy Nạp Thẻ tại Ngạo Kiếm Vô Song.

Thời gian:

Ø  Thời gian tích lũy: 0h30 ngày 01/10/2018 đến 23h59 ngày 15/10/2018.

Ø  Bắt đầu nhận thưởng: 0h30 ngày 01/10/2018.

Ø  Kết thúc nhận thưởng: 23h59 ngày 15/10/2018.

Nội dung:

Quý Đại hiệp tiến hành nạp thẻ đạt đến các mốc nhất định sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng quý giá và hấp dẫn.

Phần thưởng:

Máy chủ:

Ø  Máy chủ Kim Long

Ø  Máy chủ Hoàng Dược Sư

Ø  Các máy chủ còn lại

Lưu ý:

Trong thời gian từ 01/10/2018 đến 15/10/2018, nếu Đại hiệp đã nạp đủ tất cả các mốc thì hãy nhận thưởng trước 23h59 ngày 15/10/2018. Tích lũy nhiều trong tháng sẽ có cơ hội nhận nhiều phần thưởng.

---------------------------------------------------------

Hướng dẫn chi tiết về mua thẻ BIT: https://id.duo.vn/News/Details/405

Dịch vụ mua thẻ BIT: https://id.gosu.vn/Card

---------------------------------------------------------

Hotline: 1900 7186

Site hỗ trợ: http://hotro.duo.vn

Ban Quản Trị

Tên đăng nhập :

Mật khẩu :

Ghi nhớ mật khẩu