• Tin tức

Ưu đãi nạp mỗi ngày (01/10 - 30/10)

Ưu Đãi Nạp đạt mốc mỗi ngày tại Ngạo Kiếm Vô Song, từ 01/10/2018 đến 30/10/2018. Khi quý vị nạp đạt mốc tối thiểu 300 Vàng (Vàng sau khi quy đổi vào ingame) đã có thể nhận thưởng từ sự kiện. Thông tin cụ thể!

Thời gian:

Ø  Từ 0h00 đến 23h59 mỗi ngày từ 01/10/2018 - 30/10/2018.

Phạm vi:

Ø  Tất cả máy chủ.

Nội dung:

Ø  Tiến hành nạp thẻ vào game Ngạo Kiếm Vô Song trong thời gian sự kiện đạt đến các mốc nhất định sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng.

Ø  Sau khi nạp thẻ, tiến hành quy đổi thành Vàng vào nhân vật và máy chủ nhận thưởng. Gửi yêu cầu nhận thưởng tại đây.

Ø  Mỗi ngày chỉ trao thưởng 1 nhân vật / 1 tài khoản.

Lưu ý:

Ø  Sự kiện diễn ra mỗi ngày riêng biệt.

Ø  Thời gian trao thưởng sẽ được trao trong giờ hành chính. Riêng ngày thứ 7 và Chủ nhật phần quà sẽ trao chậm hơn so với các ngày trong tuần.

Phần thưởng:

Mốc Nạp Phần Thưởng
Nạp 300 Vàng x1 x1 x10 x2  
Nạp 1500 Vàng x2 x5 x30 x4  
Nạp 9000 Vàng x5 x2 x50 x6  
Nạp 30000 Vàng x10 x1 x200 x8 x1

---------------------------------------------------------

Hướng dẫn chi tiết về mua thẻ BIT: https://id.duo.vn/News/Details/405

Dịch vụ mua thẻ BIT: https://id.gosu.vn/Card

---------------------------------------------------------

Hotline: 1900 7186

Site hỗ trợ: http://hotro.duo.vn

Ban Quản Trị

Tên đăng nhập :

Mật khẩu :

Ghi nhớ mật khẩu