• Hướng dẫn

Hướng dẫn nạp thẻ vào Ví DUO

 

Các bạn đăng nhập vào http://id.duo.vn và nhấn vào tab "Nạp thẻ".

 


Sau đó các bạn có thể chọn nhiều hình thức nạp thẻ như: Thẻ VTC, Thẻ FPT, Thẻ BIT

 


Tiếp theo điền đầy đủ các thông tin như: Số Serial và Mã PIN được in ở mặt sau của thẻ.

 

 

Sau khi chọn hình thức nạp và điền đầy đủ các thông tin thì Nhập mã bảo vệ và click chọn "Nạp Đĩnh".


Chi tiết các loại thẻ nạp:


- Thẻ VTC:

 

Số Serial và mã PIN bạn có thể tìm thấy ở mặt sau của thẻ bao gồm:

  • Mã PIN có dạng: xxxxxxxxxxxx (12 ký tự số)
  • Số Serial có dạng: xxxxxxxxxxxx (12 ký tự số và chữ cái)

 

- Thẻ GATE FPT:

 

Số Serial và mã PIN bạn có thể tìm thấy ở mặt sau của thẻ bao gồm:

  • Mã PIN: là mã số sau lớp cào trên thẻ gồm 10 ký tự số
  • Số Serial: là số seri được ghi trên thẻ

BQT DUO

Tên đăng nhập :

Mật khẩu :

Ghi nhớ mật khẩu