• Tin tức

Nạp thẻ đặc biệt Ngạo Kiếm Vô Song (27 - 31/8)

Quý  khách hàng thân mến! Dịch vụ Ngạo Kiếm Vô Song (http://nkvs.vn) mở sự kiện “Nạp Thẻ Đặc Biệt” với những phần quà tặng ingame giá trị. Thời gian: - Từ 0h00 - 23h59, Từ ngày 27/08 đến 31/08/2018. Nội dung: - Trong thời gian sự kiện, khi quý khách hàng nạp thẻ vào...

Ngạo Kiếm Vô Song ưu đãi nạp thẻ 03 ngày cuối tháng (24 - 26/8)

Quý  khách hàng thân mến! Trong ba ngày vàng 24, 25, 26 thuộc tháng 8/2018, dịch vụ Ngạo Kiếm Vô Song (http://nkvs.vn) mở sự kiện “Nạp Thẻ Ngày” với những phần quà tặng ingame giá trị. Thời gian: - Từ 0h00 - 23h59 các ngày 24/08, 25/08 và 26/08/2018. Nội dung: - Trong thời...

Ngạo Kiếm Vô Song mở ra 03 ngày vàng nạp thẻ (18 - 20/8)

Quý  khách hàng thân mến! Trong ba ngày vàng 18, 19, 20 thuộc tháng 8/2018, dịch vụ Ngạo Kiếm Vô Song (http://nkvs.vn) mở sự kiện “Quà Tặng Nạp Thẻ” với những phần quà tặng ingame giá trị. Thời gian: - Từ 0h00 - 23h59 các ngày 18/08, 19/08 và 20/08/2018. Nội dung: - Trong...

Ngạo Kiếm Vô Song mở sự kiện Tích lũy nhận thưởng (16 - 31/8)

Quý khách hàng thân mến! Sự kiện Tích Lũy Nạp Thẻ luôn mang lại những lợi ích thiết thực cho quý khách hàng trải nghiệm Ngạo Kiếm Vô Song (http://nkvs.vn), tích lũy càng nhiều càng được nhận thêm nhiều vật phẩm quý giá. Thời gian: - Thời gian tích lũy:...

Ngạo Kiếm Vô Song mở ra 03 ngày vàng nạp thẻ (10 - 12/8)

Quý  khách hàng thân mến! Trong ba ngày vàng 10, 11, 12 thuộc tháng 8/2018, dịch vụ Ngạo Kiếm Vô Song (http://nkvs.vn) mở sự kiện “Quà Tặng Nạp Thẻ” với những phần quà tặng ingame giá trị. Thời gian: - Từ 0h30 - 23h59 các ngày 10/08, 11/08 và 12/08/2018. Nội dung: - Trong...

Bảo trì Site hỗ trợ DUO và Hotline 19007186 (17h30 - 22h00 ngày 3/8)

Quý khách hàng thân mến! Bắt đầu từ lúc 17h30 – 22h00 ngày 03/08/2018, Ban Quản Trị sẽ tiến hành bảo trì Site hỗ trợ DUO và và Hotline 19007186.   Thời gian: Từ 17h30 – 22h00 ngày 03/08/2018. Phạm vi: Toàn bộ khách hàng thuộc hệ thống DUO. Nội dung: Trong khoảng thời gian bản...

Tích lũy nhận phúc lợi Ngạo Kiếm Vô Song (1 - 15/8)

  Quý khách hàng thân mến! Sự kiện Tích Lũy Nạp Thẻ luôn mang lại những lợi ích thiết thực cho quý khách hàng trải nghiệm Ngạo Kiếm Vô Song (http://nkvs.vn), tích lũy càng nhiều càng được nhận thêm nhiều vật phẩm quý giá. Thời gian: - Thời gian tích lũy:...

Ngạo Kiếm Vô Song mở 03 ngày vàng nạp thẻ (24 - 26/7)

Quý  khách hàng thân mến! Trong ba ngày vàng 24, 25, 26 thuộc tháng 7/2018, dịch vụ Ngạo Kiếm Vô Song (http://nkvs.vn) mở sự kiện “Quà Tặng Nạp Thẻ” với những phần quà tặng ingame giá trị. Thời gian: - Từ 0h30 - 23h59 các ngày 24/07, 25/07 và 26/07/2018. Nội dung: - Trong...

Tích lũy nhận thưởng Ngạo Kiếm Vô Song (16 - 31/7)

  Quý khách hàng thân mến!   Sự kiện “Tích Lũy Nạp Thẻ” vừa được Ngạo Kiếm Vô Song khai mở (http://nkvs.vn) nhằm mang tới nhiều phần thưởng cho quý khách hàng.     Thời gian:   - Thời gian tích lũy: 0h00 ngày 01/07/2018 đến 23h59 ngày 31/07/2018.   - Thơi gian bắt đầu: 0h00 ngày 16/07/2018.   -...

Tích lũy nhận phúc lợi Ngạo Kiếm Vô Song (1 - 15/7)

Quý khách hàng thân mến! Đến hẹn lại lên, sự kiện “Tích Lũy Nạp Thẻ” vừa được Ngạo Kiếm Vô Song khai mở (http://nkvs.vn) nhằm mang tới nhiều “Phúc Lợi” cho quý khách hàng. Thời gian: - Thời gian tích lũy: 0h00 ngày 01/07/2018 đến 23h59 ngày 15/07/2018. - Thơi gian bắt...

Tên đăng nhập :

Mật khẩu :

Ghi nhớ mật khẩu