• Nạp thẻ vào Ví DUO
  • Đĩnh là đơn vị tiền tệ chung của DUO
  • dùng để sử dụng cho các dịch vụ tính phí của DUO
  • Ngoài ra, có thể quy đổi cho các dịch vụ đối tác của DUO
  • Chọn hình thức nạp thẻ
GCARD

Mua thẻ tại các tiệm Net. Dễ dàng khi nạp tiền vào game

VTC

Mua thẻ tại các tiệm Net. Dễ dàng khi nạp tiền vào game

Bit

Có thể mua khắp mọi nơi, rất tiện dụng

Tên đăng nhập :

Mật khẩu :

Ghi nhớ mật khẩu