• Nạp thẻ vào Ví DUO
  • Đĩnh là đơn vị tiền tệ chung của DUO
  • dùng để sử dụng cho các dịch vụ tính phí của DUO
  • Chọn hình thức nạp thẻ
GCARD

Mua thẻ tại các tiệm Net. Dễ dàng khi nạp tiền vào game

VTC

Mua thẻ tại các tiệm Net. Dễ dàng khi nạp tiền vào game

Tên đăng nhập :

Mật khẩu :

Ghi nhớ mật khẩu